Mosken

Friends International Support Group (FISG) er en norskregistrert og norskdrevet, uavhengig interesseorganisasjon for mennesker med kroniske smerter. Organisasjonens viktigste aktivitet er likemannsarbeid som praktiseres gjennom en nettbasert selvhjelpsgruppe.

Les mer på organisasjonens webside. Organisasjonen arbeider for at medlemmene skal unngå isolasjon, få økt kunnskap og styrket selvfølelse, være informert om sine rettigheter og gjennom dette oppnå økt livskvalitet. Vår selvhjelpsgruppe skal være et sted for livsglede og mestring!

Les vårt brev om manglende prioritering av kroniske smertepasienter til Helse- og omsorgsministeren i 2014: Innspill om kroniske smerter.

Forumet er ikke bare en selvhjelpsgruppe, men også et levende nettsamfunn! Friends International har medlemmer som lever med kroniske smerter rundt omkring i verden. Mer enn 70 % av brukerne er norske. Den norske delen kalles derfor også forum for kroniske smerter. Du er velkommen på besøk. Forumet er åpent hele døgnet alle dager! Forumet flyttet til en ny adresse i mars 2012. Trenger du hjelp til innlogging, email oss på forumet. Les på Tidsskriftet om sosiale medier som mer enn blogger og Facebook!

Medlemsskap er gratis og alle som medvirker arbeider uten godtgjørelse. Registrer deg i dag for å bli med i forumet hvor du kan møte andre i samme situasjon som deg selv! Friheten til å fungere i samfunnet skal være lik for alle.  

”All human beings are born free and equal in dignity.”

Friends International Support Group er først og fremst for mennesker med kroniske smerter i en eller annen form. Mange av medlemmene har diagnosen bekkensmerter-bekkenleddsyndrom, fibromyalgi, ME, ryggsmerter eller nakkesmerter. Noen har ikke annen diagnose enn uspesifikke smerter eller smerter av ukjent årsak. Både organisasjonen og forumet er diagnosenøytralt. Vi har siden grunnleggelsen i 2001 valgt å legge vekt på inkludering på tvers av diagnoser. Besøk forumet for kroniske smerter i dag hvis du vil treffe andre i samme situasjon!

Hvis du har sitteproblemer, kan du lese mer på organisasjonens websider mosken.com/sitteproblemer og sittehemning. Vi har også en webside om trygderegler, en side om rettigheter utenfor folketrygdloven, som f.eks. økonomisk sosialhjelp, hjemmehjelp og rett til henvisning til spesialist.

Mange av våre medlemmer sliter med senebetennelser eller såkalte tendinoser. Smerter i armer, knær eller ankler. Les den glimrende artikkelen av spesialist Agnar Tegnander, utgitt av Norsk idrettsmedisin om senesykdommer. Les om de siste behandlingsmetoder for tendinopati på forumet; eksentrisk trening og Platelet-Rich-Plasma - PRP!

Les mer om sittehemning i Mosken Berghs artikkel i Ryggstøtten i 2006. Tilbudet til kroniske smertepasienter har vært for dårlig i alt for lang tid. Det er lange ventelister for å komme inn på smerteklinikkene og noen kommer ikke inn i det hele tatt. Enkelte opplever å bli avvist fordi ventelistene er for lange. Mange har ikke smerteklinikk tilbud i nærheten, og må reise langt. Dette kan være svært vanskelig og i enkelte tilfeller umulig, og spesielt hvis vedkommende har sitteproblemer. En slik reise kan også føre til at smertene forverrer seg og dermed gjør behandlingen hensiktsløs. Økt sentralisering i helsevesenet gjør det mer vanskelig for smertepasienter. Det finnes ikke noe transport tilbud for sittehemmede.

Det er blitt lovet forbedringer for kronisk smertepasienter, men når helseforetakene må nedskjære, kommer kronisk syke/og kroniske smertepasienter nederst på prioriteringslisten og behandlingstilbudet blir dårligere for denne gruppen i stedet for bedre. Langvarig og kronisk syke må sikres rett til nødvendig helsehjelp gjennom lovverket. Så lenge helseforetakene ikke har plikt til å yte slik hjelp, kan de fritt nedlegge smerteklinikker og rehabavdelinger.

Se forøvrig legeforeningens retningslinjer for smertelindring i et dokument fra 2009.

Les om myofasciell smerte i Sigrid Hørven Wigers og Arnstein Finset forskningsrapport i Medisin og Vitenskap: Myofasciell smerte og rehabilitering. Hun sier bl.a.:

"Man kan spørre om utryggheten rundt årsaken til smerten og mangelen på etablerte rehabiliteringstilbud som mange pasienter opplever, er grunnen til at Norge er «europamester» i forekomst av kronisk smerte. Hos oss er prevalensen 30 %, sammenliknet med et gjennomsnitt i Europa på 19 % (11). Manglende kjennskap til litteratur om diagnostikk og behandling av myofasciell smerte bidrar til usikkerhet om årsaken når konvensjonell utredning ikke viser noe galt. Til tross for eksisterende kunnskapsbaserte retningslinjer opplever pasientene mangel på konsensus om behandlingsstrategi. Mange forteller at de verken føler seg trodd eller ivaretatt og er fortvilet over at helsevesenet ikke klarer å finne ut hva smerten skyldes."

Forum for kroniske smertepasienter


Forumet er interaktivt, det vil si at det daglige innholdet skapes av brukerne. Det er ingen som har redaktøransvar, deltakelsen er gratis og ingen tjener penger på driften. Les mer om pasienter på nett i Mosken Bergh's blogginnlegg i Tidskriftet.

Redaksjonen i søkemotoren Kvasir har kåret det norske forumet som det beste forumet for mennesker med kroniske smerter og fibromyalgi. Kvasir Husk at forumet og informasjonen på dette nettstedet aldri må erstatte konsultasjon hos lege!

Forumet er en selvhjelpsgruppe på nettet. Forskjellen fra en ordinær selvhjelpsgruppe er bl.a. at du kan være anonym i forhold til andre brukere hvis du ønsker. Forumet er åpent hele døgnet og det er ingen begrensninger av antall deltakere. Besøk oss i dag og få kontakt med andre i samme situasjon som deg selv!

Selvhjelpsgrupper på Internett

1. Undersøkelser om selvhjelpsgrupper

Det er mye lettere å være åpen om helseplager på internett, enn ansikt til ansikt med andre. Nettdiskusjoner kan være helsebringende, ifølge en norsk studie, jf. Forskning.no, september 2008. Nettsteder der helsen står i fokus har blitt svært populære, også i Norge.

En amerikansk undersøkelse viser at selvhjelpsgrupper på Internett på visse områder kan være til mer hjelp enn fastlegen din. Internettgrupper er i ferd med å bli en viktig medisinsk ressurs for pasienter. Det er her syke og funksjonshemmede får mer og mer av sin helseinformasjon og hjelp til selvhjelp. Det er her de lærer hvilke spørsmål de bør stille legen. Det er her de får omsorg, støtte, forståelse og tips til å mestre hverdagen. Legene bør lære disse gruppene å kjenne. Mye tyder på at en kombinasjon av dyktige leger og gode Internettgrupper vil bety bedre helsetilbud i fremtiden.

Websiden ”The Ferguson Report” publiserte i 1999 en undersøkelse om verdien av helserelaterte Internettgrupper. Redaktøren av the Ferguson Report er den amerikanske legen og forfatteren Tom Ferguson. Han har også forfattet boken “How to Find Health Information, Support Groups and Self-Help Communities in Cyberspace”, en bok Dr. Dean Ornish har kalt "the Bible of self-care information on the Internet."

Ifølge rapporten skårer Internettgrupper høyere enn allmennpraktiserende leger når det gjelder: tilgjengelighet, kostnadseffektivitet, emosjonell støtte, medfølelse og sympati, i å formidle referanser, hjelp til å takle hverdagen, helseinformasjon og med liten margin også i teknisk medisinsk kunnskap. Spesialister skårer imidlertid høyest når det gjelder å stille diagnoser og hvordan takle medisinske tilstander etter diagnostisering.

Mange av deltakerne i undersøkelsen opplyste at de ofte følte seg overveldet, isolert og nedstemt av å takle sine alvorlige medisinske problemer. Deres Internettgruppe var som et skattet fristed hvor de følte seg velkommen, verdsatt og forstått. Kommentarer fra deltakere i undersøkelsen ga et fascinerende bilde av hvordan slike grupper kan gi støtte og informasjon til medlemmene. Nettgruppen gjorde dem ekstremt kunnskapsrike og mer aktive i relasjonen pasient - lege.

Gruppenes popularitet og nytte ble ofte beskrevet i nærmest lidenskaplige vendinger. Å gi støtte syntes å være like viktig for deltakerne som å motta støtte.

2. Internettgrupper og tradisjonelle selvhjelpsgrupper

Nettgruppene deler mange av de samme karakteristiske trekk som de tradisjonelle selvhjelpsgruppene. Hovedmålet deres er å hjelpe mennesker til å hjelpe seg selv ved at de hjelper hverandre. De er basert på lærdom ved erfaring. Du har erfart noe og deler det med andre. Deltakerne får anledning til å møte andre mennesker som er i samme situasjon.

Det spesielle ved en selvhjelpsgruppe er at ressursene ligger i den enkelte. Hvert gruppemedlem har med seg verdifull kunnskap og initiativet kommer innenfra. Det er ikke som i tradisjonelt gruppearbeid hvor gruppen tilføres læring i form av en gruppeleder, et temahefte, foredrag eller lignende.

Fordelene ved nettgruppene er mange: Internett-teknologien gjør det mulig å samle et vesentlig større antall mennesker fra alle kanter av verden. Tilgjengeligheten og kapasiteten er totalt overlegen de tradisjonelle gruppene utenfor Internett. Mennesker som før levde isolert pga geografiske eller medisinske årsaker, kan nå delta på lik linje med andre mennesker. Deltakerne kan også nyte fordelen av å være anonyme. I støttegrupper som gjelder helse er det vanlig å opptre med et selvvalgt pseudonym. Brukerne har full kontroll over hvilken informasjon de deler med de andre brukerne. Brukerne kan skape egne «nett-identiteter» som er mer eller mindre lik den virkelige identiteten.

3. Et amerikansk-norsk prosjekt

”Friends International Support Group” for mennesker med kroniske smerter ble grunnlagt i 2001 av amrikaneren Linda Jones og Mosken Bergh. Organisasjonen er registrert i Norge. Brukerne kommer fra hele verden, men hovedtyngden av aktive medlemmer er fra Nord Amerika og Norge. De fleste har begrenset livsutfoldelse på grunn av kronisk sykdom eller skade.


Site Meter